Esittely

HRV logo

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV:n toiminta alkoi keväällä 1976, jolloin Helsingin rakennusmestariyhdistyksen jäsenistön innokkaat veneilijät päättivät perustaa venekerhon. Toiminnan perustaksi soveltui erinomaisesti meren rannalla sijaitsevan Kallioniemen rantakiinteistö, joka toimii Helsingin Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK:n koulutus- ja virkistyspaikkana.

Yhdistyksestä tuli myöhemmin rekisteröty yhdistys ja se on Suomen purjehdus- ja Veneily ry:n jäsen.

Venekerho aloitti toimintansa rakentamalla saman kevään aikana pienen sivulaiturin, johon voitiin kiinnittää muutama vene. Syksyllä järjestettiin Kallioniemessä saaristolaivurikurssi ja seuraavana vuonna rannikkolaivurikurssi. Keväällä 1977 ryhdyttiin kunnostamaan vanhaa kiviarkkua, josta tuli osa uutta laituria. Kesäkauden avajaisissa 28.5.1977 Paavo Ruusuvuori vihki laiturin ja luovutti sen veneilijöiden käyttöön.

Vuosien saatossa laitureita on uusittu ja rakennettu lisää. Veneilijät ovat olleet aktiivinen talkooporukka paitsi venelaitureiden ja oman Messin rakentamisessa ja kunnostamisessa, myös koko Kallioniemen kannalta. Nykyisin satamassa on kaksi tukevaa päälaituria joihin mahtuu kaiken kokoisia purje- ja moottoriveneitä.