Kotisatama

Kotisatama sijaitsee Kallioniemessä Helsingin Hevossalmessa ja venepaikkoja on riittävästi jäsenistön tarpeisiin. Veneilijöitä palvelee myös oma messirakennus.

Satamasääntö

1. Autojen pysäköinti on sallittu ainoastaan niille varatuille   pysäköintialueille- ja paikoille. Etenkin pitkäaikaisessa pysäköinnissä tulee   Kallioniemen muun käytön pysäköintitarpeet huomioida.
2. Kaikenlainen   luonnon tärveleminen, puiden ja oksien taittaminen rakennusten sekä   satamalaitteiden vahingoittaminen on kielletty. Tarpeettomien ja   käyttämättömien veneiden sekä tarvikkeiden ja laitteiden säilytys   Kallioniemessä on ehdottomasti kielletty.
3. Venepaikka   myönnetään vain yhdeksi kaudeksi kerrallaan jäsenelle, joka suorittaa   ajallaan vaadittavat velvoitteet ja osallistuu aktiivisesti seuran   kehittämiseen ja toimintaan. Talkoovelvoitteen ajallaan hoitaminen joko   osallistumalla tai korvaamalla on venepaikan myöntämisen ehdoton edellytys.   Jos veneen omistajia on useampia niin riittää, kun vähintään yksi osakas on   seuran jäsen.
4. Venepaikan   myöntämisen edellytyksenä on voimassaoleva venevakuutus, joka vähintään   korvaa veneellä toiselle osapuolelle aiheutetut vahingot. Vene tulee olla   katsastettu ja sen varusteiden sekä kunnon tulee aina vastata sen   katsastusluokan vaatimuksia.
5. Venepaikan   käyttö tapahtuu kokonaan paikanhaltijoiden omalla vastuulla, eikä seura ole   vastuussa mahdollisista vahingoista satama-alueella. Laiturissa kiinnitettynä   olevassa veneessä asuminen on kiellettyä, poikkeuksena venevartiovuoron   aikana tapahtuva yöpyminen veneessä tms. Huom. Avoveneiden omistajat ja   haltijat huolehtivat veneidensä tyhjennyksistä vuoto- ja sadevesistä.
6. Venepaikka ja   sen käyttö on henkilökohtainen, ts. sen edelleen luovutus ei ole sallittua.   Jos vene myydään tai paikka jää tarpeettomaksi, on se välittömästi   luovutettava seuralle uudelleen jakoa varten. Ilmoitus paikan vapautumisesta   tehdään satamakapteenille tai kommodorille.
7. Laiturit,   poijut, aisapaikat yms. rakenteet ja varusteet tehdään talkootyönä ja   katsotaan seuran omaisuudeksi. Satamakapteeni voi tarvittaessa veneilykauden   alussa ja sen aikanakin vaihtaa jäsenen laituri- tai poijupaikkaa.
8. Laiturille   johtava portti on pidettävä suljettuna. Laituri on tarkoitettu HRV:n jäsenten   käyttöön. Tuodessasi tai päästäessäsi seuraan kuulumattomia henkilöitä   laiturille, muista että he ovat siellä sinun valvonnassasi ja vastuullasi.
9. Veneet on   kiinnitettävä asianmukaisilla kiinnitysköysillä, joissa on riittävän suuret   ja kestävät joustimet. Joustimet on sijoitettava laiturin ja veneen välisiin   köysiin.  Jätä veneelle riittävästi   liikkumatilaa eli jätä vene riittävän kauaksi laiturista (keulaköydet   riittävän pitkiksi), näin säästät laiturin ja veneesi kiinnitysvarusteita.   Kiinnitä veneesi aina myrskyn varalta!
10. Veneessä on oltava vähintään veneen kokoa vastaava määrä lepuuttajia   veneen molemmin puolin seuraavasti:
– pituus alle 7 m  2 kpl/kylki
– pituus yli 7 m  3 kpl/kylki
– pituus yli 10 m  4 kpl/kylki
Lepuuttajien koon tulee olla vähintään 2/3-osaa varalaidasta.
Satamakapteeni suorittaa veneilykauden aikana tarkastuksia satamassa ja   hänellä on oikeus määrätä huonot joustimet, kuluneet kiinnitysköydet yms.   turvallisuuteen liittyvät varusteet uusittavaksi.
11. Kaikilla venepaikan haltijoilla   on HRV:n syyskokouksen tekemän kausittaisen päätöksen perusteella   vartiointivelvoite, jonka ajankohdan ja määrän yhdistyksen hallitus   määrittelee. Vartiointivelvoitteen laiminlyönnistä seuraa sanktio, joka   päätetään kausittain